3 неща, които трябва да знаете за професионално развитие в Agile среда

3 неща, които трябва да знаете за професионално развитие в Agile среда

В последните години да си “agile” е почти стандарт в IT индустрията. Все повече и повече компании трансформират процесите си на работа и въвеждат гъвкави методологии като Scrum, за да отговорят на необходимостта от по-бърза адаптация към динамично променящата се бизнес среда и по-ефективно използване на потенциала на служителите си. Съществена част от тази трансформация е дефинирането на ролите и…