В последните години да си “agile” е почти стандарт в IT индустрията. Все повече и повече компании трансформират процесите си на работа и въвеждат гъвкави методологии като Scrum, за да отговорят на необходимостта от по-бърза адаптация към динамично променящата се бизнес среда и по-ефективно използване на потенциала на служителите си. Съществена част от тази трансформация е дефинирането на ролите и отговорностите в екипа и организацията. Това създава нови възможности за кариерно развитие, но изисква и промяна в нагласите и очакванията, за да можем да се възползваме от тях.

В този блог ще се спра на основните специфики във философията, структурата и ролите на една Agile организация, разбирането на които е фактор за създаване на правилни очаквания и ориентация в тази среда.

#1 – Agile дефинира специфични роли и отговорности

Agile е широко понятие и обхваща различни практики и методологии, но безспорно една от най-разпространените и успешно прилагани рамки е Scrum. Ако сте запознати поне в общи линии със Scrum, то вероятно знаете, че рамката, дефинирана в Scrum Guide от Кен Шуейбър и Джеф Съдърланд, предвижда плоска организационна структура с едва 3 роли – ScrumMaster, ProductOwner и член на Scrum екип. Според създателите на Скръм, това са всички роли, които гарантират доброто протичане на процеса и доставянето на желаните продуктови инкременти на клиентите с всяка следваща итерация.

Трите роли в Scrum имат ясно дефиниран фокус и отговорности. ProductOwner е човекът, който отговаря за дефинирането на това “какво” е необходимо на клиентите, какъв е проблемът за решаване. Съвместно с екипа той/тя предлага и валидира решенията с крайни потребители и бизнеса, като се стреми да създаде продукт с максимална стойност за таргетирания пазар.

Ролята на ScrumMaster-a е да обучи екипа и ProductOwner-a да прилагат правилно рамката и да осигури среда, в която екипът може да се фокусира изцяло върху създаването на продукта, без да бъде спиран от странични взаимодействия или пречки. Това е изключително динамична и предизвикателна роля, тъй като работата включва много широк кръг от дейности – от премахване на технически ограничения (напр. неработещи системи или зависимости от други екипи), през подобрения на процеса, до фасилитиране на комуникацията и отношенията между членовете на екипа.

Екипът е отговорен да реши “как” да изгради решението технически, да планира какво може да достави в определена итерация на базата на дефинираните от ProductOwner-a приоритети и да го достави с необходимото качество. В процеса на работа екипът предоставя ясна и навременна информация за прогреса си.

#2 – Успехът на Agile организацията се базира на специфични умения и начин на мислене

В Scrum отговорностите за управление на проекта са разпределени между отделните роли –  всички участници в процеса имат своята отговорност да доставят продукт, който решава реален проблем, доставен е навреме и с високо качество. Това изисква висока степен на зрялост и спазване на добрите практики и рамките на Скръм, тъй като всеки един участник в процеса трябва да се чувства отговорен и да прави необходимото, дори ако излиза от експертната му област. Така дефинираните роли предполагат развиването на определени качества и умения, които са много важни за доброто изпълнение на проектите.  

Успешният ProductOwner трябва да притежава познания по продуктов мениджмънт и да разбира бизнеса или индустрията, за която създава решения. От голямо значение са и редица други качества, като емпатия, способност да изгради визия, умения за комуникация с клиентите и екипа, презентационни умения.

ScrumMaster-ът, като двигател на процеса, трябва да е много енергична и самомотивираща се личност. Той или тя трябва да притежава добра самодисциплина и организираност, добро разбиране и способности за работа с хора, постоянен стремеж към подобряване на процеса, системно мислене, интерес към темата и внасяне на нови добри практики отвън.

Екипът трябва да е изграден от хора, които притежават различни умения (програмиране, тестване, UX дизайн, техническо писане и т.н.). Разбира се, полезно е те да са много добри в основната си област на знание. Но още по-важно е да притежават желание за постоянно развитие и самоусъвършенстване, да се ангажират с успеха на екипа, като демонстрират отговорност, професионално отношение към другите и към работата си, любознателност и мотивация да прекрачват границите на собствената си сфера на познание, за да разберат по-добре нуждите на потребителя и да осигурят продукт с висока стойност.

#3 – Философията на Agile предполага плоскa структура и хоризонтално развитие

Истинските Agile организации нямат дълбока йерархия – напротив, структурата е по-скоро плоска с минимално нива, ко
ито позволяват по-бърза комуникация на цели и стратегии и по-директна връзка между мениджмънт и екипи. Развитието в такива организации е в по-голяма степен по хоризонтала – чрез натрупване на знания и умения от различни аспекти на процеса по създаване на продукт. Всеки член на екипа има възможност при желание от негова страна да взима задачи и да се изявява в сфери, които не са директно в експертизата му – например, тестер да пише код или да прави UI дизайн. Освен това, като член на екипа вие можете да развиете умения, които да ви направят подходящи да заемете някоя от другите Scrum роли (фиг. 1).  

team-member-path

 

Фиг. 1

При скалирането на Scrum в по-големи компании много често се налага запазването на известна йерархия, за да се осигури прилагането на Agile практиките синхронизирано в цялата организация, а не само в отделни екипи. Това дава възможности за израстване и по вертикала, като се поемат по-голям обем отговорности върху повече продукти и/или екипи.  Така например за ProductOwner-ите в една голяма организация съществуват възможности да развиват експертизата си в нови бизнес области или да поемат повече отговорност и да дефинират стратегията за развитие на цяла продуктова линия.

po-path

Фиг. 2.

 

Въпреки че Scrum не предвижда мениджмънт роля, в по-големите компании нужда от мениджъри има. Agile мениджърът е фокусиран върху изграждането на екипите от правилно подбрани хора, развитието на техния потенциал и умения, създаването на възможности за растеж. Поради специфичните умения за работа с хора, необходими на ScrumMaster-a, мениджмънт ролята често е логична следващата стъпка за хората, които се фокусират повече и изпитват удовлетворение от този аспект на работата (фиг. 3).

sm-path

Фиг. 3.

Както виждате, Agile създава нови и предизвикателни възможности пред вас да разгърнете потенциала си в посоката, в която желаете. Това, което се изисква от вас, е желание, отговорно и проактивно отношение и дисциплина, за да развиете необходимите умения и да сте успешни в кариерата си.

3 неща, които трябва да знаете за професионално развитие в Agile среда
Tagged on:         

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.